Řešení častých problémů

Základní informace

Registrace

Vyhledávání

Práce se systémem pro registrované uživatele


Řešení častých problémů

Nemohu se přihlásit, co dělám špatně?

Zpět nahoru

Zapomněl jsem svoje heslo, můžete mi jej opětovně zaslat?

Ano. Klepněte sem a zadejte e-mailovou adresu zadanou během registrace. Na tu Vám bude během několika minut zasláno Vaše aktuální heslo.

Zpět nahoru

Stránky COTO.JE jsou v mém prohlížeči zobrazené na bílém pozadí, jakoby pod sebou. Co s tím?

Systém COTO.JE je konfigurován na použití posledních verzí internetových prohlížečů, které podporují nejnovější standardy DOM a CSS technologií. Pokud takový prohlížeč nemáte, přijdete o designově vyvedenou a na uživatele orientovanou prezentaci, nicméně funkčně Vám zůstane plnohodnotně k dispozici. Máte-li zájem o maximální využití systému COTO.JE, nainstalujte si poslední verze Internet Explorer nebo ostatních prohlížečů.

Zpět nahoru

Jak a proč se registrovat?

Odpovědi naleznete v sekci Registrace.

Zpět nahoru

Jak provedu platbu za kredity? Jak přiobjednám další kredity?

Odpovědi naleznete v sekci Registrace.

Zpět nahoru

Jak mám co nejrychleji najít co hledám?

Odpovědi naleznete v sekci Vyhledávání.

Zpět nahoru

Jsem registrovaný uživatel a nevím si rady s Uživatelským účtem. Co teď?

Odpovědi naleznete Práce se systémem.

Zpět nahoru

Jak se s Vámi zkontaktuji?

Klepnutím sem otevřete okno s kontaktním formulářem.

Zpět nahoru

Registraci jsem provedl v době do 31.1. 2003 včetně, týká se mě nové časové omezení pro čerpání kreditů?

Pro uživatele registrované před 1.2.2003 platí časové omezení čerpání kreditu jeden rok od data aktivace. Provedené změny v časových omezeních se na jejich kredity nevztahují.

Zpět nahoru

Základní informace

O projektu COTO.JE

COTO.JE je unikátní edukativně zaměřený projekt, který svým rozsahem nemá v prostředí českého internetu obdoby. Díky propojení tří nejobsáhlejších českých encyklopedických svazků a fulltextového vyhledávání na internetu je možné získat skutečně hodnotné a relevantní informace z pohodlí domova, kanceláří nebo knihoven. Profily společností, které se podílí na přípravě, realizaci a provozu projektu je možné zjistit v sekci Autoři a partneři projektu.

Zpět nahoru

O Encyklopedii Universum

Všeobecná encyklopedie UNIVERSUM - obsáhlá - přehledná - aktuální Desetidílná encyklopedie, poskytuje jako první z českých encyklopedií srovnání se situací v zemích Evropské unie a jinde. Jde o společné dílo autorského kolektivu více než 800 našich a zahraničních odborníků, kteří vytvořili všeobecnou encyklopedii, dosud nejobsáhlejší v poválečné historii naší země. Obsahuje 150 tisíc hesel precizně prezentovaných v důmyslném odkazovém systému, 20 tisíc převážně barevných fotografií z celého světa. Mapuje fakta ze všech oblastí lidské vzdělanosti dosud v českých encyklopediích nezmiňovaná. Encyklopedie Universum je společným projektem společností Odeon (Knižní klub) a AION CS, kromě online verze existuje také v CD edici.

Zpět nahoru

O Ottově encyklopedii

Originální název Ottův Slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí (OSN) je dosud nejrozsáhlejší česká všeobecná encyklopedie, vydaná 1888-1909 nakladatelstvím J. Otto v Praze. Slovník má celkem 28 dílů (27 dílů vlastní encyklopedie, 1 díl doplňky), obsahuje kolem 150 tisíc hesel na 28912 stranách. Autorsky či redakčně se na jeho přípravě podílelo zhruba 1100 spolupracovníků, mezi nimi i mnoho čelných č. vědců, novinářů a spisovatelů. OSN je původním encyklopedickým dílem, vycházejícím z dobových kulturních a osvětových potřeb i polit. snah národního společenství věnujících zvláštní pozornost jak českým národním dějinám a kultuře, tak historii a kultuře ostatních slovanských národů. OSN je svým rozsahem i kvalitou zpracování souměřitelný s nejvýznamnějšími světovými encyklopediemi, demonstroval rozvoj české národní společnosti na přelomu 19. a 20. století a svébytné postavení českého národa mezi ostatními evropskými národy i jeho přínos evropské kultuře.

Zpět nahoru

O Malé československé encyklopedii

Šestisvazkovou encyklopedii vydala ACADEMIA, nakladatelství ČSAV pod vedením hlavní redakce Československé encyklopedie. Obsahuje 110 000 hesel. Vycházela v letech 1984-87 MČSE graficky upravil a vazbu navrhl Ivan Krejzlík. Vědeckým redaktorem byl ředitel EI ČSAV Miroslav Štěpánek. Na encyklopedii pracovalo šedesát pracovníků EI (dvacet pět odborných redaktorů) a více než tisíc externích pracovníků (autorů a konzultantů) z různých oblastí přírodních, humanitních i společenských věd, kultury i sportu. Drtivá většina byla pracovníky ústavů Československé akademie věd, seznam však součástí publikace není. Předsedou hlavní redakce Československé encyklopedie byl v I. a II. díle MČSE Bohumil Kvasil, od III. dílu předseda ČSAV akademik Josef Říman. Na páté straně jsou uvedeni členové Hlavní redakce Československé encyklopedie a členové Výkonné redakce, což jsou vedoucí jednotlivých oddělení Encyklopedického institutu, vědecká tajemnice, vedoucí hospodářské správy a předseda stranické organizace MČSE. Encyklopedie byla určena nejširší veřejnosti. Obsahuje přehledné historické, statistické a jiné tabulky, zařazované přímo v textu, systém odkazů, názorné ilustrace, které tvoří více než čtvrtinu rozsahu celého díla, a barevné ilustrované přílohy. Slovník z větší části, zvláště v oblasti přírodních věd, techniky, určité části dějin, určité části literatury, kultury, umění a sportu svou informační úlohu splnil a jako představitel doby, ve které vznikl ji plní i dnes.

Zpět nahoru

Autoři a partneři projektu

Realizátory projektu jsou společnosti AionCS, s.r.o. a Globe Internet, s.r.o..

Partnery projektu, bez jejichž pomoci by nebylo možné přivést v život tento unikátní počin, patří společnosti Euromedia group (vydavatel encyklopedie Universum), Microsoft Česká republika (dodavatel OS Windows 2000 a SQL databáze), Empyreum (dodavatel aplikace Empyreum Fulltext) a Knihovna Akademie věd (odborný garant).

Zpět nahoru

Vyhledávání

Systém COTO.JE nabízí několik produktivních způsobů vyhledávání požadovaných informací.

Jednoduché vyhledávání

Základní způsob vyhledávání informací přímo z úvodní stránky COTO.JE.

Zadejte požadované heslo do vyhledávacího pole ve středu stránky vedle loga COTO.JE, zaškrtnutím označte prohledávané zdroje (Ottova encyklopedie, Malá československá encyklopedie, encyklopedie Universum) a klepněte na tlačítko "Hledat". Heslo bude vždy automaticky vyhledáno také v prostředí českého internetu, stejně tak je možné kombinovat prohledávané zdroje, např. zaškrtnutím Ottova Encyklopedie a Encyklopedie Universum získáte výsledky hledání z těchto dvou zdrojů a českého internetu, ne však z Malé československé encyklopedie. Pokud nejste registrovanými uživateli, zobrazí se pouze prvních 25 slov hledaného výrazu a malé náhledy obrazových příloh (pokud jsou k dispozici). Heslo, které obsahuje méně jak 25 slov popř. k zobrazení zbývá méně jak 20% textu je zobrazené vždy celé. Jednoduché vyhledávání je vždy k dispozici i na stránce s výsledkem hledání a není proto nutné se vracet na úvodní stránku COTO.JE.

Minimální počet znaků, který lze zadat do vyhledávacího okna jsou 3 (tři). Při zadání jednoho, nebo dvou znaků nebude vyhledávání zahájeno z důvodu vyhledání velikého množství většinou nerelevantních výsledků.

TIP: pokud hledáte infrace např. o japonské deskové hře "go", ptejte se COTO.JE na "go hra" a dostanete relavantní výsledek.

Zpět nahoru

Složené vyhledávání (pro registrované uživatele)

Pokročilým způsobem vyhledávání, přístupným pouze registrovaným uživatelům, je tzv. "složený dotaz". Složené vyhledávání obsahuje všechny funkce jednoduchého vyhledávání, navíc však nabízí bližší specifikaci hledaného výrazu.

Po přihlášení registrovaného uživatele do systému přibude na úvodní stránce COTO.JE odkaz "Složený dotaz". Hledané heslo je možné zadat do vyhledávacího pole ve středu stránky vedle loga COTO.JE a klepnout na Složený dotaz nebo rovnou klepnout na Složený dotaz a pokračovat podle instrukcí zobrazených v nově otevřeném okně. Hlavní výhodou složeného dotazu je zadávání více kritérií vyhledávání současně, např. v encyklopedii Universum je možné zadat heslo společně s místopisným nebo oborový zařazením dotazu a to včetně příbuzných podkategorií, nebo určení vyhledání pouze v nadpisech hesla nebo fulltextem.

Zpět nahoru

Listování po svazcích

Listování po svazcích je dalším ze způsobů vyhledání hesla, velmi podobné ručnímu hledání v rejstříku knihy, hledání kapitol, odstavců a hesel. Hlavní výhodou tohoto způsobu práce je možnost hledání předem neexaktně zadaného hesla, tzn. během listování sami snižujete rozptyl výskytu hledaného výrazu. Listování po svazcích je možné jak na úvodní stránce COTO.JE, tak na stránkách s výsledky předchozího hledání.

K listování svazky klepněte v pravé dolní čtvrtině úvodní stránky COTO.JE na název vybrané encyklopedie. Po rozbalení základní nabídky svazků omezených počátečním a konečným heslem svazku vyberte požadované rozmezí, ve kterém se hledané heslo vyskytuje. V nově otevřeném okně pak pokračujte hledáním další specifikací hesla - po nalezení hledaného hesla se toto okno uzavře a výsledek hledání se zobrazí v původním okně COTO.JE.

Zpět nahoru

Vyhledávání na internetu

Vyhledávání na českém internetu je automaticky aktivováno při zadání hledaného hesla - jak u jednoduchého, tak u složeného dotazu nebo listování po svazcích. V případě klepnutí na odkaz vedoucí do českého internetu není odečten žádný kredit. Každý odkaz výsledku hledání v českém internetu otevře nové samostatné okno prohlížeče.

Zpět nahoru

Tipy pro vyhledávání

Zpět nahoru

Rozdíly mezi náhledem a plným výsledkem hledání

Po vyhledání a odkliknutí konkrétního hesla je zobrazeno prvních 25 slov z popisu hesla. Heslo, které obsahuje méně jak 25 slov popř. k zobrazení zbývá méně jak 20% textu, je zobrazeno celé. Naproti tomu v plném výsledku hledání, které je k dispozici registrovaným uživatelům, se po odkliknutí odkazu "Zbývá XX% textu (Zakoupit heslo)" je k dispozici celý text hesla, obrazové přílohy jsou ve vysokém rozlišení a heslo je možné přidat do rešerší.

Zpět nahoru

Snadnější orientace ve výsledcích vyhledávání

Pro usnadnění práce je možné výsledky vyhledávání filtrovat podle několika kritérií.

Zpět nahoru

Zaslání hesla e-mailem, tisk hesla (pro registrované uživatele)

Každé plně zobrazené heslo je možné zaslat e-mailem na libovolnou platnou e-mail. adresu, popř. jej vytisknout na tiskárně připojené k počítači. Pro zaslání hesla e-mailem klepněte na odkaz "Zaslat heslo e-mailem", který se nachází pod zobrazeným heslem a specifikujte jméno a e-mail příjemce. Pro tisk hesla klepněte na "Tisk hesla", heslo bude zformátováno pro tiskový výstup a bude Vám nabídnut výběr z instalovaných tiskáren.

Zpět nahoru

Registrace

Server COTO.JE nabízí maximum informací a funkcí registrovaným uživatelům.

Registrace uživatele je možná jak pro testovací přístup, kdy získává kredit 25 hesel zdarma, tak pro placený přístup, kdy je možné nakoupit kredit dle uvážení pro vlastní potřebu. Pro započetí registračního procesu klepněte na úvodní stránce COTO.JE pod vyhledávacím polem na odkaz Zaregistrujte si nový účet. Registrace proběhne ve 4 jednoduchých krocích dle instrukcí.

Poznámka: Ujistěte se, že máte ve svém prohlížeči zapnuté tzv. cookies, které usnadňují Vaši identifikaci během komunikace mezi Vámi a serverem COTO.JE (nejsou přenášeny žádná osobní data). Pokud nevíte jak cookies správně nastavit, kontaktujte Vašeho IT administrátora.

Zpět nahoru

Důvody pro registraci

Zpět nahoru

Nabízené typy registrace

Testzobrazení 25 plných hesel na zkoušku
na 1 týden od data aktivace
ZDARMA
Litezobrazení 50 plných hesel
(+25 hesel jako bonus)
na 3 měsíce od data aktivace
200,- Kč
Mediumzobrazení 150 plných hesel
(+25 hesel jako bonus)
na 6 měsíců od data aktivace
400,- Kč
Profizobrazení 350 plných hesel
(+25 hesel jako bonus)
na 12 měsíců od data aktivace
600,- Kč
   
Educational
NOVÝ
neomezený přístup pro vzdělávací instituce pro definovanou IP adresu
na 12 měsíců
4000,- Kč
Corporate Liteneomezený přístup pro definovanou
IP adresu na 6 měsíců
12.000,- Kč
Corporate Profineomezený přístup pro definovanou
IP adresu na 12 měsíců
18.000,- Kč

Částky u placených přístupů jsou uvedeny bez DPH 5%.

Přístup typu TEST je možné aktivovat z konkrétního počítače pouze jednou.

Všechny typy přístupů jsou časově omezené. Znamená to tedy, že čerpání plných hesel za kredity je možné pouze do vypršení časového limitu, který začíná plynout dnem aktivace kreditu. Při nevyčerpání kreditů hesel v limitním čase se jejich hodnota automaticky vynuluje, uživatelský účet zůstává aktivní s nulovým stavem kreditů.

Časové omezení přístupů:

TEST 1 týden od data aktivace
LITE 3 měsíce od data aktivace
MEDIUM 6 měsíců od data aktivace
PROFI 12 měsíců od data aktivace

Přístupy typu Corporate jsou vázány na IP adresu, která je zadána v objednávce služby. Vzhledem k povaze tohoto přístupu bude IP adresa před její aktivací ověřena u správce sítě instituce. Jakékoli změny nastavení, které mohou nastat v průběhu trvání služby je třeba požadovat písmennou formou na adrese provozovatele služby - Globe Internet, s.r.o..

Zpět nahoru

Způsob platby

Platbu je možné provést:

Veškeré vkládané údaje jsou šifrovány 128 bit klíčem a proto je platba jakoukoli online metodou na serveru COTO.JE 100% bezpečná.

Daňový doklad bude objednateli po verifikaci platby zaslán ve formátu PDF na uvedenou e-mailovou adresu.

Zpět nahoru

Uživatelský účet

Každý registrovaný uživatel se stává držitelem tzv. uživatelského účtu. Po přihlášení do systému má možnost klepnutím na odkaz se svým jménem pod vyhledávacím polem ve středu úvodní stránky COTO.JE vstoupit do svého uživatelského účtu. Bližší detaily práce s uživatelským účtem naleznete v sekci Práce se systémem.

Zpět nahoru

Doplnění kreditu

Před vypršením platných kreditů je možné v rámci uživatelského účtu dokoupit další kredit (počet hesel) dle uvážení. V uživatelském účtu klepněte na odkaz Objednávka dalšího kreditu, označte variantu, potvrďte kliknutím na Objednat a dál postupujte podle instrukcí. Po doplnění kreditu se Vám přičítá Váš předchozí nevyčerpaný kredit a začíná běžet časový limit pro vyčerpání od začátku.

Zpět nahoru

Práce se systémem (pro registrované uživatele)

Přihlášení a odhlášení k COTO.JE

Před započetím práce coby registrovaný uživatel je nutné se přihlásit k systému COTO.JE. Na úvodní stránce COTO.JE pod vyhledávacím polem zadejte svoje přihlašovací jméno a heslo zadané při registraci a klepněte na Přihlásit se. Po úspěšném přihlášení se pod vyhledávacím polem zobrazí Vaše přihlašovací jméno, které dále slouží jako odkaz do Uživatelského účtu. Pro usnadnění práce je možné při přihlášení zaškrtnout pole Zapamatovat přihlašovací jméno a heslo - při dalším vstupu na stránky COTO.JE Vás systém sám identifikuje. Odhlášení ze systému je možné z Uživatelského účtu klepnutím na odkaz Odhlásit se v pravém horním rohu.

Zpět nahoru

Rešerše a práce s nimi

Pro usnadnění práce obsahuje systém COTO.JE možnost tzv. rešerší. Po zakoupení hesla je možné jej bez jeho dalšího detailního studia přidat do seznamu rešerší. Před ukončením práce je možné klepnutím na odkaz Stáhnout rešerše stáhnout obsah všech rešerší na disk k offline prohlížení vč. obrázkových příloh. Hlavní výhodou rešerší je proto nízká časová náročnost práce online, zejména důležitá pro uživatele připojené telefonní linkou.

Zpět nahoru

Přehled o zakoupených heslech

Každé heslo, které zakoupíte, zůstane uložené ve Vašem Uživatelském účtu pod odkazem Zakoupené hesla. Další práce se zakoupenými hesly není nijak omezena, každé další použití takového hesla není opětovně zpoplatňováno.

Zpět nahoru

Změna uživatelských údajů

Pravá část Vašeho Uživatelského účtu obsahuje údaje týkající se počtu zakoupených kreditů vč. možnosti jejich dokoupení a dále pak osobní údaje, které můžete změnit. Typickým údajem určeným pro změnu může být Vaše e-mailová adresa zadaná při registraci, nebo vstupní heslo. O každé provedené změně budete informováni na platnou e-mailovou adresu (v případě změny e-mailu na starou i nově zadanou). V případě, že se rozhodnete zrušit svůj účet, klepněte na odkaz Zrušit účet a potvrďte výzvu. Případné zbývající kredity Vám nebudou nahrazeny ani vráceny.

Zpět nahoru